מטרת הגיזום

גיזום עצים ושיחים היא אחת הפעילויות הבסיסיות ומחויבות המציאות הן עבור השתלן במשתלה, הן עבור הגנן החובב המגדל עצים בגינה הביתית והן עבור החקלאי המגדלם למטרות מסחריות. כל מי שמגדל עצי פרי או נוי בגינה, במטע, בכרם או בפרדס נדרש בסופו של דבר לעניין הגיזום והשאלות שעולות הן בדרך כלל, אילו עצים יש לגזום, מתי לגזום ובאיזו תדירות, כיצד ובאיזו מידה יש לבצע את הגיזום.