עצים מוגנים

חוק פקודת היערות נועד להגן על עצים מפני השחתה וכליה. לפי פקודה זו מרבית עצי הנוי בישראל מוגנים מכריתה. חוק פקודת היערות מתייחס לעצי נוי הגדליםבחורשות וביערות אך גם לעצי נוי המופיעים בחצרות בתים פרטיים, בגינות ובשטחי נוי ציבוריים או מוסדיים. באלעד גיזום וכריתת עצים מקפידים על חוק פקודת היערות ומכבדים את העצים המוגנים. במקרים מיוחדים, בהם יש צורך בכריתת עצים אלו או בהעתקתם, נעשים תהליכי העבודה מול פקחים מורשים של קק"ל והעבודה מתבצעת רק לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים.

העצים המוגנים הם:

חוזרר החורש
טבבויה איפה
טטרקליניס מפריק
טקסדיון דו טורי
ינבוט
כוריסיה בקבוקית
כוריסיה הדורה
כליל החורש
כרבל לביד
לבנה רפואי
ליקוידמבר ליבני
ליקוידמבר מפואר
מגנוליה גדולת פרחים
מורינגה רותמית
מורן חורש
מילה
מיש
ספיון השעווה
סקוויה נאה
סקוויון ענק

אגס סורי
אדר
אולמוס קטן עלים
אולמוס שעיר
אורן
אלביציה ורודה
אלביציה צהובה
אלה (למעט אלת מסטיק ואלה טרבינת)
אלון
אקליפטוס (למעט במטעים נטועים)
אראוקריה
ארז
אשל
בר זית בינוני
ברוש (למעט ברוש לימוני)
ברכיכיטון
גינקו דו אונתי
גרוילאה חסונה
דולב (למעט דולב מערבי)
דום מצרי
הדס מצוי
ז'קרנדה חדת עלים (סיגלון)

עוזרר
ער אציל
ערבה
ערער ארצישראלי (עצים בלבד)
פודוקרפוס
פיקוס בנגלי
פיקוס השדרות
פיקוס השיקמה
פיקוס התאנה
פיקוס קדוש
צאלון נאה
צפצפה
קזוארינה
קטלב מצוי
קטלב משונן
קליטריס
שזיף הדב
שיזף (עצים בלבד)
שיטה מלבינה
שיטה סלילנית
שיטת הנגב
שיטת הסובך
שקד (למעט במטעים נטועים ובשטח מגורים בנוי)
תמר מצוי (למעט במטעים נטועים)